FI | EN
Micropulvan logo
teknologia
Pilottilaitteisto voidaan nopeasti modifioida mikronisointi- tai mikroluokitus­laitteistoksi

TEKNOLOGIA

Micropulva Ltd Oy: Tuotekehitys

Micropulva on kehittänyt avainteknologiaansa ja uusia sovelluksia kolmen vuosikymmenen ajan. Yrityksen toimittamia mikronisointilaitteistoja löytyy Suomen ohella eri puolilta maailmaa.

Yrityksen omistajilla on pitkäaikainen kokemus kaivos- ja mineraaliteollisuuden, kemian teollisuuden, rakennusaineteollisuuden ja metsäteollisuuden, energiantuotannon sekä myös rahoitusalan ja hallinnon aloilta.

Micropulvalla on laaja patenttisalkku, joka kattaa avainteknologian ja sen pohjalta kehitettyjä sovellutuksia.

Mikronisointi

Tehokkaan mikronisoinnin perustana on 2-faasivirtausteknologia eli liike-energia peruslain E=mv2/2 tehokas hyödyntäminen.

Tuotetaan kustannustehokkaasti lisää uutta ominaispinta-alaa (m2/kwh)

Energian (paineilman) sekaan syötetty materiaali tuodaan kiihdytyssuuttimille
Seokseen muodostetaan liike-energiaa kiihdytyssuuttimissa
Autogeeninen jauhautuminen tapahtuu partikkelien yhteentörmäyksellä pienessä jauhinkammiossa
laitos
Käsittelylaitos

Mikroluokitus

Perustana tehokas pyörivä virtaus
Toimintaa tehostaa roottorin käyttö
Mahdollisuus toteuttaa luokitus monivaiheisesti kertaustekniikkaa käyttäen
Soveltuu erityyppisiin kuivarikastus prosesseihin

Kivihiililentotuhka

Lentotuhkan tehokas puhdistaminen ja tuotteistaminen pienentää betoniteollisuuden ja rakennusaineteollisuuden hiilijalanjälkeä sekä vähentää kalkkikiven ja kivihiilen käyttöä.

Lopputuotteita ovat lähes hiilivapaa reaktiivinen mineraalifraktio ja jatkojalostukseen soveltua hiilirikaste.

Tehokkain keino mineraalifraktion hiilifraktion erottamiseen on perinteinen vaahdotustekniikka.

Käytössä on suljettu prosessivesikierto.

Vanhat läjitetyt tuhkavarastot voidaan ottaa hyötykäyttöön.

lentotuhkavertailu
Puhdistamaton lentotuhka
lentotuhkavertailu
Puhdistettu lentotuhka

Micropulva pilotointi

Mikronisointilaitosten tai mikroluokituslaitosten toimittaminen sekä teknologioiden vaikutuksen selvittäminen lopputuotteiden laatuun ja kustannuksiin edellyttää asiakasnäytteiden tutkimista tarkoituksenmukaisella pilotlaitteistolla.

Pilottilaitteisto voidaan nopeasti modifioida mikronisointi- tai mikroluokituslaitteistoksi.

Näytteiden perusanalyysit mm. partikkelikoko toteutetaan nopeasti.

Pulva FP2 pilot laitteisto

Avaa videosivu tästä linkistä. Video käynnistyy kuvaa klikkaamalla.