FI | EN
Micropulvan logo
kilpailuedut

TEKNOLOGIAN KILPAILUEDUT

Tasalaatuinen ja tarvittaessa äärimmäisen hieno lopputuote, jolla hallittu raejakauma:

Pieni tilantarve
Yksinkertainen rakenne, monipuolinen prosessi kuivaa, jauhaa ja luokittelee
Nopea asennus
Hukkalämmön määrä minimoitu
Alhainen melutaso

Alhaiset käyttökustannukset:

Alhaisella energiankulutuksella voidaan korvata mekaanisia hienojauhatusprosesseja
Alhaiset huoltokustannukset, ei kuluvia mekaanisia osia

Micropulva: Ekonomia

Micropulvan teknologian avulla pystytään kustannustehokkaasti tuottamaan uusia tuotteita vaikeasti hyödynnettävistä raaka-aineista.
Pystytään parantamaan markkinoilla olevien tuotteiden ominaisuuksia, esim. optimoimalla lopputuotteen raejakaumaa.
Micropulvan jauhatus- ja luokitusteknologia on energiatehokas verrattuna kilpaileviin teknologioihin.
Teknologia voidaan ottaa käyttöön moduuliratkaisuina.
Sovellukset ovat asiakaslähtöisiä ja suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Micropulva: Ekologia

Uusiutumattomien luonnon raaka-aineiden säästäminen

MINERAALIT

Kuivarikastus

MUUT SOVELLUTUKSET

Kemian tuotteet
Elintarvikkeet

Kiertotalous

TEOLLISET KUONAT

Metalleja talteen
Sideaineeksi sementti –ja betoniteollisuuteen

TEOLLISET TUHKAT

Betonituotteisiin korvaamaan klinkkeriä
Metsälannoitteeksi ja sideaineeksi